ورود به سایت
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
T97-175آگهی مناقصه تأمین ورق استنلس استیلآگهی مناقصه97-1751394 KB 1397/12/20 08:46
T97-173آگهی مناقصه تأمین اتصالات انعطاف پذیرآگهی مناقصه97-1731128 KB 1397/12/11 07:40
A016-1تمدید آگهی مزایده شماره 016آکهی مزایده016-11273 KB 1397/11/29 18:07
A018-1تمدید آکهی مزایده شماره 018 آکهی مزایده018-1543 KB 1397/11/17 17:26
A018آگهی فروش 20,000 تن بریکت آهن اسفنجی گرمآکهی مزایده0181302 KB 1397/11/15 18:29
T97-136آگهی مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و ارتقای قسمت هایی از سیستم اعلام و اطفا حریقآگهی مناقصه97-1363341 KB 1397/10/26 09:45
A016آگهی مزایده فروش تا 20,000 تن نرمه گندله به صورت فلهآکهی مزایده016305 KB 1397/10/26 09:42
A015آگهی مزایده فروش تا 2000 تن آهن اسفنجی درجه 2 (تولید آزمایشی)آکهی مزایده0151334 KB 1397/10/26 09:39
Tآگهی مناقصه بیمه درمان تکمیلیآگهی مناقصه--163 KB 1397/10/18 11:16
A014آکهی فروش 20,000 تن آهن اسفنجی آب خوردهآکهی مزایده0141893 KB 1397/09/26 17:49
A013آکهی فروش 20,000 تن آهن اسفنجی آب خوردهآکهی مزایده0131471 KB 1397/09/14 18:09
A012آگهی فروش 20,000 تن بریکت آهن اسفنجی گرمآکهی مزایده0121560 KB 1397/09/14 17:59
A010فروش 20.000 تن (0.5%-/+) بریکت آهن اسفنجی را بصورت آکهی مزایده0102000 KB 1397/07/15 08:57
A009فروش 20،000 تن بریکت آهن اسفنجی آب خورده به صورت فله آکهی مزایده009341 KB 1397/07/10 12:25