ورود به سایت
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
A025-1آگهی تجدید مزایده شماره 025آکهی مزایده0252324 KB 1398/05/26 12:43
T98-156آگهی مناقصه تأمین و حمل آبآگهی مناقصه98-156830 KB 1398/05/05 11:29
T98-148آگهی مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مواد اولیه و محصول واحد احیا مستقیمآگهی مناقصه98-1481941 KB 1398/05/02 11:03
A024آگهی فروش 25,000 تن آهن اسفنجی به صورت فلهآکهی مزایده0241325 KB 1398/04/19 08:52
A025آگهی فروش25,000 تن نرمه بریکت به صورت فلهآکهی مزایده0251034 KB 1398/04/18 10:16
A026آگهی فروش 5,000 تن نرمه گندلهآکهی مزایده0261397 KB 1398/04/17 10:04
T98-138آگهی مناقصه تأمین دوربین های مدار بستهآگهی مناقصه98-1383738 KB 1398/04/16 16:35
T98-110آگهی مناقصه بیمه تمام خطرآگهی مناقصه98-110914 KB 1398/04/15 10:19
T98-103-1آگهی تجدید مناقصه شماره 103-98آگهی مناقصه98-103-1821 KB 1398/03/19 10:47
T98-115آگهی مناقصه انجام خدمات آتش نشانی، امداد و نجاتآگهی مناقصه98-115604 KB 1398/02/23 17:27
T98-103آگهی مناقصه تأمین نم گیر کورهآگهی مناقصه98-103564 KB 1398/02/15 17:10
T98-104آگهی مناقصه نوار نقالهآگهی مناقصه98-1041161 KB 1398/02/14 09:29
T98-105آگهی مناقصه تأمین هیدرولیکآگهی مناقصه98-1053274 KB 1398/02/11 11:02
T97-175-1آگهی تجدید مناقصه شماره 175-97آگهی مناقصه97-175-1359 KB 1398/02/04 11:48
T97-173-1آگهی تجدید مناقصه شماره 173-97آگهی مناقصه97-173-1341 KB 1398/02/03 09:59
A021-1آگهی تمدید آگهی مزایده شماره 021آکهی مزایده021-1440 KB 1398/01/29 10:15
T98-102آگهی مناقصه نگهداری از پست برق و تونل انرژیآگهی مناقصه98-1022410 KB 1398/01/21 11:03
A021آگهی فروش 20,000 تن بریکت آهن اسفنجی گرمآکهی مزایده0211286 KB 1398/01/20 09:02
T97-175آگهی مناقصه تأمین ورق استنلس استیلآگهی مناقصه97-1751394 KB 1397/12/20 08:46
T97-173آگهی مناقصه تأمین اتصالات انعطاف پذیرآگهی مناقصه97-1731128 KB 1397/12/11 07:40
A016-1آگهی تمدید مزایده شماره 016آکهی مزایده016-11273 KB 1397/11/29 18:07
A018-1آگهی تمدید مزایده شماره 018آکهی مزایده018-1543 KB 1397/11/17 17:26
A018آگهی فروش 20,000 تن بریکت آهن اسفنجی گرمآکهی مزایده0181302 KB 1397/11/15 18:29
T97-136آگهی مناقصه طراحی، تأمین، اجرا و ارتقای قسمت هایی از سیستم اعلام و اطفا حریقآگهی مناقصه97-1363341 KB 1397/10/26 09:45
A016آگهی مزایده فروش تا 20,000 تن نرمه گندله به صورت فلهآکهی مزایده016305 KB 1397/10/26 09:42
A015آگهی مزایده فروش تا 2000 تن آهن اسفنجی درجه 2 (تولید آزمایشی)آکهی مزایده0151334 KB 1397/10/26 09:39
Tآگهی مناقصه بیمه درمان تکمیلیآگهی مناقصه--163 KB 1397/10/18 11:16
A014آکهی فروش 20,000 تن آهن اسفنجی آب خوردهآکهی مزایده0141893 KB 1397/09/26 17:49
A013آکهی فروش 20,000 تن آهن اسفنجی آب خوردهآکهی مزایده0131471 KB 1397/09/14 18:09
A012آگهی فروش 20,000 تن بریکت آهن اسفنجی گرمآکهی مزایده0121560 KB 1397/09/14 17:59
1 - 30صفحه بعد