ورود به سایت
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
A030-1آگهی تجدید مزایده شماره 030آگهی مناقصه030-1487 KB 1398/12/24 10:11
T98-202آگهی مناقصه تأمین شیرآلات ایستگاه گازآگهی مناقصه98-202540 KB 1398/12/13 09:31
A030آگهی فروش 30,000 تن نرمه بریکت به صورت فله و تحویل درب کارخانهآکهی مزایده030536 KB 1398/11/27 12:17
T98-196آگهی مناقصه تأمین شافت های ck45 و پلیمریآگهی مناقصه98-196857 KB 1398/10/07 12:51
T98-195آگهی مناقصه تأمین ترانس ولتاژ و جریانآگهی مناقصه98-195565 KB 1398/10/04 07:19
T98-188آگهی مناقصه خدمات طراحی ، تهیه و اجرای پل روگذر ، 2 دهنه کالورت و تکمیل جاده و  کانالهای جمع آوری آبهای سطحی منطقه انباشت و برداشت به روش EPCآگهی مناقصه98-18816064 KB 1398/09/16 12:00
T98-183آگهی مناقصه خدمات طراحي ، تهیه و احداث رستوران ، نمازخانه و اداری سایت احیاءآگهی مناقصه98-1835486 KB 1398/09/13 08:45
T98-184-1آگهی تجدید مناقصه شماره 184-98آگهی مناقصه98-182-1660 KB 1398/09/13 08:40
T98-182-1آگهی تجدید مناقصه شماره 182-98آگهی مناقصه98-182-1499 KB 1398/09/13 08:39
A029آگهی فروش 30,000 تن آهن اسفنجی آب خورده به صورت فلهآکهی مزایده029176 KB 1398/09/09 11:56
T98-184آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات جرثقیلآگهی مناقصه98-184663 KB 1398/08/30 23:56
T98-182آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانیآگهی مناقصه98-182361 KB 1398/08/25 10:18
A028آگهی فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) - HBI Auction Announcementآگهی مناقصه028377 KB 1398/08/22 13:56
T98-181آگهی مناقصه حمل مواد اولیه  و محصولآگهی مناقصه98-181609 KB 1398/08/18 10:39
A025-1آگهی تجدید مزایده شماره 025آکهی مزایده0252324 KB 1398/05/26 12:43
T98-156آگهی مناقصه تأمین و حمل آبآگهی مناقصه98-156830 KB 1398/05/05 11:29
T98-148آگهی مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مواد اولیه و محصول واحد احیا مستقیمآگهی مناقصه98-1481941 KB 1398/05/02 11:03
A024آگهی فروش 25,000 تن آهن اسفنجی به صورت فلهآکهی مزایده0241325 KB 1398/04/19 08:52
A025آگهی فروش25,000 تن نرمه بریکت به صورت فلهآکهی مزایده0251034 KB 1398/04/18 10:16
A026آگهی فروش 5,000 تن نرمه گندلهآکهی مزایده0261397 KB 1398/04/17 10:04
T98-138آگهی مناقصه تأمین دوربین های مدار بستهآگهی مناقصه98-1383738 KB 1398/04/16 16:35
T98-110آگهی مناقصه بیمه تمام خطرآگهی مناقصه98-110914 KB 1398/04/15 10:19
T98-103-1آگهی تجدید مناقصه شماره 103-98آگهی مناقصه98-103-1821 KB 1398/03/19 10:47
T98-115آگهی مناقصه انجام خدمات آتش نشانی، امداد و نجاتآگهی مناقصه98-115604 KB 1398/02/23 17:27
T98-103آگهی مناقصه تأمین نم گیر کورهآگهی مناقصه98-103564 KB 1398/02/15 17:10
T98-104آگهی مناقصه نوار نقالهآگهی مناقصه98-1041161 KB 1398/02/14 09:29
T98-105آگهی مناقصه تأمین هیدرولیکآگهی مناقصه98-1053274 KB 1398/02/11 11:02
T97-175-1آگهی تجدید مناقصه شماره 175-97آگهی مناقصه97-175-1359 KB 1398/02/04 11:48
T97-173-1آگهی تجدید مناقصه شماره 173-97آگهی مناقصه97-173-1341 KB 1398/02/03 09:59
A021-1آگهی تمدید آگهی مزایده شماره 021آکهی مزایده021-1440 KB 1398/01/29 10:15
1 - 30صفحه بعد