ورود به سایت
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
A038آگهی فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی فله و تحویل در کارخانه (Ex-Work)آکهی مزایده038337 KB 1399/05/27 11:54
A039آگهی فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندرعباسآکهی مزایده039336 KB 1399/05/27 11:54
T99-140آگهی مناقصه خدمات آتش نشانی و امداد و نجات و اطفاء حریقآگهی مناقصه99-14098 KB 1399/04/28 09:01
Self-expression1آگهی فراخوان شناسایی پیمانکارآگهی مناقصه84 KB 1399/04/11 11:17
A035آگهی فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) - HBI Auction Announcementآکهی مزایده035219 KB 1399/03/31 11:19
T99-118-1آگهی اصلاحی مناقصه تامین 50،000 تن گندلهآگهی مناقصه99-118555 KB 1399/02/27 10:32
T99-118آگهی مناقصه تامین 50،000 تن گندلهآگهی مناقصه99-118457 KB 1399/02/24 14:32
A033آگهی فروش 25,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجیآکهی مزایده033693 KB 1399/02/24 11:50
A034آگهی فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) - HBI Auction Announcementآکهی مزایده034140 KB 1399/02/24 11:02
A032آگهی فروش کارمزدی بریکت گرم آهن اسفنجیآکهی مزایده0321011 KB 1399/02/01 12:36
A031آگهی فروش 5,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجیآکهی مزایده031343 KB 1399/01/23 08:53
A030-1آگهی تجدید مزایده شماره 030آکهی مزایده030-1487 KB 1398/12/24 10:11
T98-202آگهی مناقصه تأمین شیرآلات ایستگاه گازآگهی مناقصه98-202540 KB 1398/12/13 09:31
A030آگهی فروش 30,000 تن نرمه بریکت به صورت فله و تحویل درب کارخانهآکهی مزایده030536 KB 1398/11/27 12:17
T98-196آگهی مناقصه تأمین شافت های ck45 و پلیمریآگهی مناقصه98-196857 KB 1398/10/07 12:51
T98-195آگهی مناقصه تأمین ترانس ولتاژ و جریانآگهی مناقصه98-195565 KB 1398/10/04 07:19
T98-188آگهی مناقصه خدمات طراحی ، تهیه و اجرای پل روگذر ، 2 دهنه کالورت و تکمیل جاده و  کانالهای جمع آوری آبهای سطحی منطقه انباشت و برداشت به روش EPCآگهی مناقصه98-18816064 KB 1398/09/16 12:00
T98-183آگهی مناقصه خدمات طراحي ، تهیه و احداث رستوران ، نمازخانه و اداری سایت احیاءآگهی مناقصه98-1835486 KB 1398/09/13 08:45
T98-184-1آگهی تجدید مناقصه شماره 184-98آگهی مناقصه98-182-1660 KB 1398/09/13 08:40
T98-182-1آگهی تجدید مناقصه شماره 182-98آگهی مناقصه98-182-1499 KB 1398/09/13 08:39
A029آگهی فروش 30,000 تن آهن اسفنجی آب خورده به صورت فلهآکهی مزایده029176 KB 1398/09/09 11:56
T98-184آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات جرثقیلآگهی مناقصه98-184663 KB 1398/08/30 23:56
T98-182آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانیآگهی مناقصه98-182361 KB 1398/08/25 10:18
A028آگهی فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) - HBI Auction Announcementآگهی مناقصه028377 KB 1398/08/22 13:56
T98-181آگهی مناقصه حمل مواد اولیه  و محصولآگهی مناقصه98-181609 KB 1398/08/18 10:39
A025-1آگهی تجدید مزایده شماره 025آکهی مزایده0252324 KB 1398/05/26 12:43
T98-156آگهی مناقصه تأمین و حمل آبآگهی مناقصه98-156830 KB 1398/05/05 11:29
T98-148آگهی مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مواد اولیه و محصول واحد احیا مستقیمآگهی مناقصه98-1481941 KB 1398/05/02 11:03
A024آگهی فروش 25,000 تن آهن اسفنجی به صورت فلهآکهی مزایده0241325 KB 1398/04/19 08:52
A025آگهی فروش25,000 تن نرمه بریکت به صورت فلهآکهی مزایده0251034 KB 1398/04/18 10:16
1 - 30صفحه بعد