​​​​

عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
محمد کلانتریمرتضی یزد خواستیفخراله مولایی
عبدالرضا محمودپور
​​unnamed-۱.jpgIMG-20191229-WA0015.jpg

 

​​