آخرین تحولات پروژه

همزمان با توجه به نزدیک شدن به تاریخ بهره برداری از واحد یک و نیم میلیون تنی احیا مستقیم شرکت صبافولاد خلیج فارس با محصول نهایی آهن اسفنجی قالبی (Briquette) و در ادامه انجام تست های تفکیکی تجهیزات . به لطف الهی تست بخش جدا کننده ماشین بریکت سازی (Separator) این کارخانه با موفقیت صورت پذیرفت و در همین راستا برنامه ریزی ها جهت عملیاتی شدن سیستم کنترل ماشین بریکت سازی در هفته جاری صورت پذیرفته است. شایان ذکر است ماشین بریکت سازی یکی از مهمترین تجهیزات پایین کوره پروژه محسوب می شود و عملیاتی شدن آن گامی بلند در حصول اهداف برنامه ریزی شده می باشد.

     .