ارسال نخستین محموله بریکت گرم صادراتی صبا فولاد خلیج فارس

نخستین محموله صادراتی بریکت گرم شرکت صبا فولاد خلیج فارس بارگیری و ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس ، مهندس مرتضی یزدخواستی مدیرعامل شرکت با بیان این خبر افزود: حدود 30 هزار تن بریکت گرم به مقصد کشورهای آسیایی بارگیری و ارسال شد.
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان تلاشگر این شرکت در راستای برنامه تولید مستمر خبر از افزایش پیشنهادهای خرید از دیگر کشورها داد و تصریح کرد: این شرکت تلاش دارد تا در بازارهای صادراتی حضور دائمی داشته باشد.

     .