استاندار هرمزگان از کارخانه صبا فولاد خلیج فارس بازدید نمودند

استاندار هرمزگان از کارخانه صبا فولاد خلیج فارس بازدید نمودند
استاندار جدید هرمزگان به همراه برخی از مدیران استان ظهر یکشنبه 16 مهرماه سالجاری با حضور در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از شرکت صبا فولاد خلیج فارس نیز بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس در این بازدید دکتر فریدون همتی استاندار جدید هرمزگان را مهندس پویافر فرماندار بندرعباس ، مهندس مدرس سرپرست معاونت عمرانی استانداری ، مهندس قاسمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، دکتر خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس و تنی چند از مدیران همراهی می کردند.
مهندس مرتضی یزدخواستی مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس در حاشیه این بازدید گزارش اجمالی از روند ساخت و تکمیل این کارخانه و نوع محصول تولیدی (بریکت) ارائه دادند.

     .