امسال باید سخت کار کرد/ دکتر علی ربیعی

در يادداشت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آمده است: اين چهارمين سال است که تحويلي از نوع ديگر را به جشن مي‌نشينم؛ سال تحويل اول را در کنار بچه‌هاي بهشت رضا، سال دوم را در کنار کارگران کارخانه شيفت شب ايرانول، سومين سال را در کنار سالمندان و ناتوانان ذهني مجتمع قدس شادي سال نو را تقسيم کرديم و امسال، سال تحويل را در کنار ناتوانان حرکتي جسمي «مجتمع هفت تير» به جشن نشستيم. دختراني که از کودکي، برخي به جواني رسيده‌اند و عده‌اي هم به ميان سالي نزديک مي‌شوند.
در اين جمع، دختران خردسالي هستند که از نعمت داشتن پدر و مادر محرومند، دختران جواني به چشم مي‌خورند که با داشتن معلوليت جسمي در هياهوي اين جامعه و ديده نشدن ها، آينده را به سختي براي خود ترسيم مي‌کنند و زنان سالمندي حضور دارند که چروک چهره هريک از آنها، بيانگر پيچ و خم‌هاي بي شمار زندگي است و امروز بي کس و بي پناه در مراکز ما نگهداري مي‌شوند.
حضور سه نسل از زنان ايراني در اين مرکز، زناني که نه تنها پناهي ندارند بلکه توان جسمي آنها نيز دچار محدوديت است، از نوروز برايم حال و هواي ديگري ايجاد کرده است.
امروز شنيدم يکي از دختران معلول اين مرکز قصد ازدواج دارد. قول دادم در عروسي شان شرکت کنم. بايد براي قبيل اين جوان‌ها با ايجاد شغل زندگي بهتري بسازيم. زنان بي پناه سالمند را مانند مادر خود گرامي بداريم. هنوز هم معتقدم که ميزان اخلاقي بودن جامعه به ميزاني است که اين قشر را تنها نگذاريم و از آنها حمايت کنيم.
پس از سال تحويل، به همراه رييس جمهورمان به ميان کارگراني رفتم که تعطيلي براي آنها معني ندارد و حلول سال جديد را با هفت سيني از ابزار توليد مي گذرانند.
امسال، سالي است که بايد در آن سخت کار کرد و با سخت کوشي مسايل را حل کرد. بايد تصميمات سخت بگيريم و سازگاري و مداراي بزرگ ايجاد کنيم. سلامت اجتماعي جامعه مان را پيگير باشيم. سراسر مهر و محبت را در پهنه کشور عزيزمان گسترش دهيم و سامان دهيم بي ساماني‌ها را و سخت تلاش کنيم.
امسال، اشتغال مسئله اول همه ما خواهد بود و در اين راستا تلاش خواهيم کرد. با تبريک سال نو و شادباش براي تمامي هموطنان عزيزم، بهروزي و سربلندي ايرانيان را آرزو مي‌کنم.

     .