امضاء تفاهم نامه بین شرکتهای صبا فولاد خلیج فارس و کوبه استیل ژاپن

مهندس مرتضی یزد خواستی مدیر عامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس  و آقای Tetsumoto نماینده شرکت کوبه استیل ژاپن طی نشستی تفاهم نامه اعطای لیسانس بهره برداری بین دو شرکت را امضاء کردند.

در این نشست که در دفتر مرکزی شرکت صبا فولاد خلیج فارس برگزار گردید، تفاهم نامه اعطای لیسانس  برای بهره برداری و صادرات خشته (Briotuehe) تولیدی این شرکت به امضای طرفین رسید. بر مبنای این تفاهم نامه، مقرر شد شرکت کوبه استیل ژاپن کلیه پیشرفت های فن­آوری سالهای آینده صنعت فولاد را به صبا فولاد انتقال دهد. تا با رعایت این استانداردها و ارتقاء نسل تکنولوژی بکار رفته، کاهش هزینه های تولید، بهای تمام شده و افزایش راندمان تولید، فراهم شود. همچنین شرکت صبا فولاد خلیج فارس متعهد گردید دستاوردهای مشابه خود را در اختیار شرکت کوبه استیل ژاپن قرار دهد.

در این تفاهم نامه شرکت کوبه استیل ژاپن تعهداتی برای انجام آموزشهای بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس پذیرفت.

     .