بازدید هیئت مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس از کارخانه بندرعباس

هیئت مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس از کارخانه بندرعباس بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس مهندس صفرنوراله رئیس هیئت مدیره، مهندس حسینیان نائب رئیس و مهندس کلانتری و دکتر خوش خلق اعضای هیئت مدیره صبح روز چهارشنبه 30 فروردین ماه جاری از کارخانه بندرعباس بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس مرتضی یزدخواستی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه آخر سال 95 در جهت پیشرفت پروژه ارائه دادند.
همچنین بعد از بازدید، جلسه هیئت مدیره شرکت نیز با حضور اعضاء و مدیران برگزار و تصمیماتی در خصوص موضوعات مختلف به خصوص تامین مواد اولیه (گندله) اتخاذ شد.

     .