بررسی آخرین وضعیت مصوبات طرح های فولادی، در سفر ریاست محترم جمهوری به استان هرمزگان

آخرین وضعیت مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان هرمزگان در خصوص طرح های فولادی در دست اجرا در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت.
روز یکشنبه مورخ 19/07/1394 جلسه ای با حضور نماینده حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست محترم جمهوری به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان و معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس برگزار شد.
در این جلسه که به میزبانی شرکت صبا فولاد خلیج فارس برگزار شد، نمایندگان شرکت های فولاد کاوه جنوب کیش و فولاد هرمزگان نیز حضور داشتند که هر کدام از شرکت ها به بیان مشکلات و موانع طرح های در دست اقدام خود پرداختند.
همچنین مدیر مجتمع و مدیر پروژه احیاء شرکت صبا فولاد خلیج فارس به مشکلات پیش روی پروژه ی در دست اجرا در این شرکت از جمله تامین آب ، برق ، گاز ، مواد اولیه ، نقدینگی و انتظارات خود اشاره کردند.
نماینده حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست محترم جمهوری نیز ضمن استماع گزارش نمایندگان شرکت ها اعلام نمودند گزارش این بازدید و نقطه نظرات حاضرین به استحضار معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و رئیس جمهور محترم خواهد رسید.

     .