جلسه هماهنگی راه اندازی پروژه

جلسه هماهنگی راه اندازی پروژه

جلسه ای به منظور هماهنگی بیشتر بخش ها و واحدهای مختلف شرکت جهت راه اندازی پروژه با حضور مدیران و مسئولین واحدهای مختلف شرکت روز سه شنبه 27/7/95 در مجتمع بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس در این جلسه مهندس مرتضی یزدخواستی مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به انسجام و همکاری تمامی واحدها تاکید کردند که پروژه به موقع به بهره برداری برسد.
وی افزود: با توجه به کارهای باقیمانده پیش رو انتظار این است که راه اندازی پروژه طبق برنامه زمانبندی شده انجام گیرد.
در این جلسه مدیران و مسئولین واحدها گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت راه اندازی هر چه زودتر پروژه و مشکلات پیش رو ارائه دادند.

     .