مرحله دوم نتایج آزمون استخدامی شرکت صبا فولاد خلیج فارس

مرحله دوم نتایج آزمون استخدامی شرکت صبا فولاد خلیج فارس امروز 23 آبان 95 بر روی وب سایت دانشگاه هرمزگان اعلام شد.

شرکت کنندگان برای اطلاع از اسامی اعلام شده می توانند با کلیک بر اینجــــــا نتایج را مشاهده کنند و یا با مراجعه به وب سایت دانشگاه هرمزگان می توانند از نتایج این سری مطلع شوند. ردیف های 8 الی 12 این لینک مربوط به  مقطع بوده می باشد که در این سری اعلام شده است.

     .