پاکسازی ساحل بندرعباس با حضور مسئولین و کارکنان شرکت صبا فولاد خلیج فارس

ساحل پارک غدیر بندرعباس روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه همزمان با هفته زمین پاک با حضور تعدادی از مسئولین و کارکنان شرکت صبا فولاد خلیج فارس پاک سازی شد.
مسئول روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس در حاشیه این پاک سازی گفت: هدف اصلی در این برنامه فرهنگ سازی و مشارکت های پرسنل است که در پاک سازی زمین به خصوص در شهر ساحلی بندرعباس باید داشته باشیم.
داود دایری پور با بیان اینکه با برگزاری چنین برنامه هایی باید در حفظ محیط زیست بکوشیم تاکید کرد: این فعالیت های خودجوش در امر فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست باید همواره در تمام طول سال ادامه یابد.

     .