ورود به سایت
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

تاریخ انقضاء

FirstPage

NewsAbstract

NewsBody

Body

 

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد بیمه درمان تکمیلی برای حدود 500 نفر از پرسنل شرکت و افراد تحت تکفل آنها به طریق مناقصه عمومی از شرکت­های خدمات بیمه ای که دارای حداقل 5 سال سابقه در زمینه صدور و پرداخت خسارت می باشند خریداری نماید. کلیه متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت  به آدرس Sabasteel.co  می توانند شرح خدمات درخواستی را دریافت و ضمن اعلام قیمت همراه با مهر و امضا در پاکت مهر و موم شده، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 23/10/1397 به آدرس ذیل ارسال نمایند.

استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، مجتمع صبافولاد خلیج فارس، واحد امور حقوقی و قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج فارس

 

شایان ذکر است به پیشنهاداتی که دارای شرایط مشخص شده در مناقصه نبوده و همچنین خارج از زمان مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02140880826 و 3-07633379180 تماس حاصل نمایید.

 

 

                                                                    دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج فارس

field1

پیوست ها

نوع محتوا: آگهی
زمان ایجاد توسط
زمان آخرین تغییر توسط