گزارش تصویری

طی مراسمی با حضور مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس یزد خواستی، آقای داریوش دلفانی به عنوان مسئول روابط

طی مراسمی با حضور مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس یزدخواستی، آقای مهران سید صالحی به عنوان مدیر بهره ب

آزمون استخدامی شرکت صبا فولاد خلیج فارس روز جمعه مورخ 08/08/94 در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

در روز چهارشنبه مورخ 94/07/08 با حضور مدیریت محترم عامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس جلسه کارفرما، مشاور و پیمان

صفحه‌ها

به سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

     .