گزارش تصویری

   مجمع عمومی عادیِ سالیانه شرکت صبا فولاد خلیج فارس برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 با حضور کلیه سهامد

صبح چهارشنبه مورخ 24/04/1394 جلسه هفتگی هماهنگی کارفرما، مشاور و پیمانکار(بخش احیاء) و سرویس های  جانبی برگز

روز چهارشنبه مورخ 10/04/94 مدير عامل محترم شرکت جناب آقاي مهندس یزد خواستی بعد از ورود به سایت شرکت به همراه

صفحه‌ها

به سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

     .