ورود
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
A058آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجاییآکهی مزایده0581168 KB 1400/10/22 09:50
I00-222_1آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات سنگين مكانيكي (نوبت دوم)آگهی شناسایی پیمانکار00-2223042 KB 1400/10/20 09:20
I00-221_1آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات خطوط حمل مواد (نوبت دوم)آگهی مناقصه00-2212955 KB 1400/10/20 09:19
اطلاعیه مزایده 057اطلاعیه مزایده 057آکهی مزایده057700 KB 1400/10/19 11:49
A057آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجاییآکهی مزایده0571349 KB 1400/10/01 12:04
I00-222آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات سنگين مكانيكيآگهی شناسایی پیمانکار00-222614 KB 1400/09/22 18:30
I00-221آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات خطوط حمل موادآگهی شناسایی پیمانکار00-221606 KB 1400/09/22 16:55
A056آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی  بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجایی آکهی مزایده056867 KB 1400/09/10 08:51
T00-143-1آگهی تجدید مناقصه  خدمات جابجایی مواد اولیه و محصول منطقه انباشت برداشتآگهی مناقصه00-143709 KB 1400/09/07 12:11
A055-1آگهی تجدید مزایده 055 (فروش ضایعات)آکهی مزایده05533 KB 1400/09/03 15:47
A055اسناد مزایدهآکهی مزایده0551067 KB 1400/08/19 13:05
اطلاعیه لغو مزایده 054اطلاعیه لغو مزایده 054آکهی مزایده054699 KB 1400/08/12 14:25
A055آگهی مزایده فروش ضایعاتآکهی مزایده055103 KB 1400/08/12 13:12
اطلاعیه تأمین گندلهاطلاعیه دریافت پیشنهادات در خصوص تأمین گندله سنگ آهنآگهی شناسایی پیمانکار693 KB 1400/08/10 11:50
A054آگهی مزایده فروش 50,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و آماده تحویل درب کارخانه (Ex-Work)آکهی مزایده05443 KB 1400/07/26 17:41
A53-3تجدید آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB)بندر شهیدرجاییآکهی مزایده0531188 KB 1400/07/07 15:13
A053-2اطلاعیه مزایده 053آکهی مزایده05368 KB 1400/06/01 16:02
A053-1تغییر برنامه زمانبندی مزایده 053آکهی مزایده053304 KB 1400/05/23 15:39
اطلاعیه -2تغییر مجدد برنامه زمانبندی آگهی مناقصاتآگهی مناقصه208 KB 1400/05/23 15:28
اطلاعیهتغییر برنامه زمانبندی آگهی مناقصاتآگهی مناقصه216 KB 1400/04/29 14:21
A053آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB)بندر شهیدرجاییآگهی مناقصه053129 KB 1400/04/28 12:31
T00-169آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات بهره برداری از سيستم برق مجتمعآگهی مناقصه00-16988 KB 1400/04/27 10:52
T00-168آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات شهری و فضای سبزآگهی مناقصه00-16887 KB 1400/04/27 10:52
T00-167آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات نگهداری و بازرسی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و شارژ کپسول های آتش نشانیآگهی مناقصه00-16791 KB 1400/04/27 10:52
T00-166آگهي مناقصه یک مرحله ای خدمات آتش نشانی و امداد و نجاتآگهی مناقصه00-16689 KB 1400/04/27 10:52
T00-152آگهی مناقصه خدمات تامین مواد/ طبخ و توزیع انواع غذا شامل صبحانه/ناهار/ شام و غذای کمکی مورد نیاز کارکنان/ مهمانان و پیمانکارانآگهی مناقصه00-152283 KB 1400/04/23 12:00
T00-143آگهی مناقصه خدمات جابجایی مواد اولیه و محصولات منطقه انباشت و برداشتآگهی مناقصه00-14390 KB 1400/04/21 07:29
T00-144آگهی مناقصه خرید 50000 تن گندلهآگهی مناقصه00-144142 KB 1400/04/06 11:12
A051اطلاعیه مزایده شماره 051آکهی مزایده05156 KB 1400/03/29 22:01
A052آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجاییآکهی مزایده052759 KB 1400/03/20 10:51
1 - 30بعدی