ورود
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
T01-120آگهی مناقصه یک مرحله ای خدمات جابجایی مواد اولیه و محصول منطقه انباشت برداشتآگهی مناقصه01-120421 KB 1401/03/03 09:15
A060آکهی مزایده فروش 30،000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB ) در بندر شهید رجایی بندرعباسآکهی مزایده0601968 KB 1401/02/28 14:42
I01-113آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات کمپرسورها، فن ها و غبارگیرها کارخانه احیاء مستقیم (HBI)آگهی شناسایی پیمانکار01-113386 KB 1401/02/19 13:13
I01-112آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات ناحیه انباشت و برداشت کارخانه احیاء مستقیم (HBI)آگهی شناسایی پیمانکار01-112382 KB 1401/02/19 13:08
I01-111آگهی شناسایی پیمانکار جهت خدمات عملیات نگهداری و تعمیرات ناحیه احیاء (کوره ، ریفورمر،آبرسانی و... ) کارخانه احیاء مستقیم (HBI)آگهی شناسایی پیمانکار01-111481 KB 1401/02/19 12:52
T01-101-1آگهی تجدید مناقصه خدمات بهره‌برداری از سیستم برق مجتمع صبا فولاد خلیج فارسآگهی مناقصه01-10173 KB 1401/02/19 12:41
T01-107آگهی مناقصه خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا صبا فولاد خلیج فارس به اسکله شهید رجاییآگهی مناقصه01-1071706 KB 1401/01/15 16:57
T01-101آگهی مناقصه خدمات بهره‌برداری از سیستم برق مجتمع صبا فولاد خلیج فارسآگهی مناقصه01-1011040 KB 1401/01/15 16:56
T00-241-1آگهی تجدید مناقصه خدمات ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکآگهی مناقصه00-2412622 KB 1401/01/15 16:55
A059آگهی مزایده فروش 40,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجاییآکهی مزایده059661 KB 1400/12/21 22:59
T00-241آگهی مناقصه خدمات ایاب و ذهاب توسط خودروهای سبکآگهی مناقصه00-2411680 KB 1400/12/01 11:31
A058آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجاییآکهی مزایده0581168 KB 1400/10/22 09:50
I00-222_1آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات سنگين مكانيكي (نوبت دوم)آگهی شناسایی پیمانکار00-2223042 KB 1400/10/20 09:20
I00-221_1آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات خطوط حمل مواد (نوبت دوم)آگهی مناقصه00-2212955 KB 1400/10/20 09:19
اطلاعیه مزایده 057اطلاعیه مزایده 057آکهی مزایده057700 KB 1400/10/19 11:49
A057آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجاییآکهی مزایده0571349 KB 1400/10/01 12:04
I00-222آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات سنگين مكانيكيآگهی شناسایی پیمانکار00-222614 KB 1400/09/22 18:30
I00-221آگهي شناسايي پيمانكار جهت انجام خدمات ساخت قطعات خطوط حمل موادآگهی شناسایی پیمانکار00-221606 KB 1400/09/22 16:55
A056آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی  بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجایی آکهی مزایده056867 KB 1400/09/10 08:51
T00-143-1آگهی تجدید مناقصه  خدمات جابجایی مواد اولیه و محصول منطقه انباشت برداشتآگهی مناقصه00-143709 KB 1400/09/07 12:11
A055-1آگهی تجدید مزایده 055 (فروش ضایعات)آکهی مزایده05533 KB 1400/09/03 15:47
A055اسناد مزایدهآکهی مزایده0551067 KB 1400/08/19 13:05
اطلاعیه لغو مزایده 054اطلاعیه لغو مزایده 054آکهی مزایده054699 KB 1400/08/12 14:25
A055آگهی مزایده فروش ضایعاتآکهی مزایده055103 KB 1400/08/12 13:12
A054آگهی مزایده فروش 50,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و آماده تحویل درب کارخانه (Ex-Work)آکهی مزایده05443 KB 1400/07/26 17:41
A53-3تجدید آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB)بندر شهیدرجاییآکهی مزایده0531188 KB 1400/07/07 15:13
A053-2اطلاعیه مزایده 053آکهی مزایده05368 KB 1400/06/01 16:02
A053-1تغییر برنامه زمانبندی مزایده 053آکهی مزایده053304 KB 1400/05/23 15:39
اطلاعیه -2تغییر مجدد برنامه زمانبندی آگهی مناقصاتآگهی مناقصه208 KB 1400/05/23 15:28
اطلاعیهتغییر برنامه زمانبندی آگهی مناقصاتآگهی مناقصه216 KB 1400/04/29 14:21
1 - 30بعدی