ورود
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
A53-3تجدید آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB)بندر شهیدرجاییآکهی مزایده0531188 KB 1400/07/07 15:13
A053-2اطلاعیه مزایده 053آکهی مزایده05368 KB 1400/06/01 16:02
A053-1تغییر برنامه زمانبندی مزایده 053آکهی مزایده053304 KB 1400/05/23 15:39
اطلاعیه -2تغییر مجدد برنامه زمانبندی آگهی مناقصاتآگهی مناقصه208 KB 1400/05/23 15:28
اطلاعیهتغییر برنامه زمانبندی آگهی مناقصاتآگهی مناقصه216 KB 1400/04/29 14:21
A053آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB)بندر شهیدرجاییآگهی مناقصه053129 KB 1400/04/28 12:31
T00-169آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات بهره برداری از سيستم برق مجتمعآگهی مناقصه00-16988 KB 1400/04/27 10:52
T00-168آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات شهری و فضای سبزآگهی مناقصه00-16887 KB 1400/04/27 10:52
T00-167آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات نگهداری و بازرسی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و شارژ کپسول های آتش نشانیآگهی مناقصه00-16791 KB 1400/04/27 10:52
T00-166آگهي مناقصه یک مرحله ای خدمات آتش نشانی و امداد و نجاتآگهی مناقصه00-16689 KB 1400/04/27 10:52
T00-152آگهی مناقصه خدمات تامین مواد/ طبخ و توزیع انواع غذا شامل صبحانه/ناهار/ شام و غذای کمکی مورد نیاز کارکنان/ مهمانان و پیمانکارانآگهی مناقصه00-152283 KB 1400/04/23 12:00
T00-143آگهی مناقصه خدمات جابجایی مواد اولیه و محصولات منطقه انباشت و برداشتآگهی مناقصه00-14390 KB 1400/04/21 07:29
T00-144آگهی مناقصه خرید 50000 تن گندلهآگهی مناقصه00-144142 KB 1400/04/06 11:12
A051اطلاعیه مزایده شماره 051آکهی مزایده05156 KB 1400/03/29 22:01
A052آگهی مزایده فروش 70,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجاییآکهی مزایده052759 KB 1400/03/20 10:51
A051آگهی مزایده فروش 10,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و آماده تحویل درب کارخانه (Ex-Work)آگهی مناقصه051766 KB 1400/03/20 10:51
A050آگهی مزایده فروش 10,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و آماده تحویل درب کارخانه (Ex-Work)آکهی مزایده050134 KB 1400/02/09 15:13
A049آگهی مزایده فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجاییآکهی مزایده049130 KB 1400/02/09 15:12
A048آگهی مزایده فروش 40,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجاییآکهی مزایده048130 KB 1400/02/09 15:02
A047آگهی مزایده فروش 20,000 تن مخلوط بریکت و آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجاییآکهی مزایده047161 KB 1400/02/09 15:02
T99-191آگهي مناقصه خدمات مکانیزه پاکسازی و نظافت صنعتی کارخانه صبا فولاد خلیج فارسآگهی مناقصه99-19187 KB 1400/02/05 12:20
T99-172آگهی خرید 100,000 تن گندلهآگهی مناقصه99-172548 KB 1399/09/15 10:13
A040_EnglishAdvertisement for the sale of 30,000 tons of hot sponge iron briquettes (HBI) in bulk and delivered on the deck of the ship (FOB) Bandar Abbasآکهی مزایده040120 KB 1399/09/03 09:40
A041آگهی فروش 20,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل درب کارخانه (Work-Ex)آکهی مزایده041381 KB 1399/09/01 10:40
A040آگهی فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندرعباسآکهی مزایده040380 KB 1399/09/01 10:40
99-166آگهی شناسایی پیمانکار اجرای عملیات تثبیت آنالیز سیکل آب های صنعتی در گردش مگا مدول احیای مستقیم (میدرکس)آگهی شناسایی پیمانکار198 KB 1399/08/24 10:53
99-165آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه متناسب با شرایط و خصوصیات تجهیزات موجود و آب خام ورودی به واحد ROآگهی شناسایی پیمانکار285 KB 1399/08/24 10:53
99-104آگهی شناسایی پیمانکار احداث واحد سولفورزدایی از گاز پروسس مگا مدول احیا مستقیم میدركسآگهی شناسایی پیمانکار238 KB 1399/08/24 10:53
T99-154آگهی مناقصه حمل بریکت از درب کارخانه تا اسکلهآگهی مناقصه99-154115 KB 1399/07/23 11:59
T99-159آگهی مناقصه خرید کابلآگهی مناقصه99-15935 KB 1399/07/16 15:04
1 - 30بعدی