ورود
صبافولاد

​​​

​شرکت صبا فولاد خلیج فارس با ظرفیت تولید سالانه 4/5 میلیون تن آهن اسفنجی ،1/5 میلیون تن شمش (بیلت ) و  3 میلیون تن تختال فولادی ( اسلب) تاسیس شده است که فاز 1 آن تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 1/5 میلیون تن و شمش بيلت به ظرفيت 1/5 ميليون تن در سال می‏باشد که پیش‏بینی ساخت آن براساس آخرين بازنگري در بخش احيا (آهن اسفنجي) توسط مشاور و واحد فني پروژه و طرح توجيهي فني و اقتصادي از 42 ماه به 57 ماه برای پیش‏ راه ‏اندازی و هزینه‏ های سرمايه‏ گذاري آن در بخش احيا حدودا مبلغ 5/543 میلیارد ريال، در بخش فولادسازي 4/479  ميليارد ريال و 960 ميليارد ريال بابت سرمايه در گردش برآورد شده است.

پس از بررسی و برگزاری مناقصه، شرکت مهندسی مشاور برسو، به عنوان مشاور صنعتی طرح در خرداد 1388 انتخاب می‏گردد. متعاقبا اسناد قرارداد واحد تولید آهن اسفنجی تهیه و پس از برگزاری مناقصه، شرکت بین الملل مهندسی ایران (ایریتک) به عنوان پیمانکار EPC پروژه انتخاب گردید . قرارداد شماره 01-156-88 در شهریور ماه 1388 با شرکت ایریتک منعقد شد و پیش پرداخت قرارداد نیز پرداخت گردید. بلافاصله پس از تنفیذ قرارداد، کار طراحی و مهندسی پروژه توسط پیمانکار آغاز شد. ضمنا اقدامات انجام شده شامل انعقاد قراردادهای ساخت داخل تجهیزات توسط پیمانکار و سفارش بخشي از تجهیزات خارجی نیز انجام شده است. همچنین ساختمان‏های مدیریت و نگهبانی سایت، ساخته شده و مورد بهره ‏برداری قرار گرفت. درسال مالي مورد گزارش نيز قراردادهاي تامين 6000 متر مكعب آب، احداث پست برق 230/33، ساخت مخزن 20/000 متر مكعب آب، اجراي خط انتقال سيستم آبرساني كارخانه، خدمات نظارت كارگاهي و عاليه قراردادهاي آبرساني و پست برق و خدمات مشاوره گازرساني منعقد شد.


​​