ارسال و توزیع اقلام ضرورى توسط شرکت صبافولاد خلیج فارس در مناطق زلزله زده روستای سایه خوش

ارسال و توزیع اقلام ضرورى توسط شرکت صبافولاد خلیج فارس در مناطق زلزله زده روستای سایه خوش

تعدادی از اقلام ضرورى مورد نیاز مردم در مناطق زلزله زده روستای سایه خوش شهرستان بندرلنگه، توسط شرکت صبافولاد خلیج فارس، تامین، ارسال و توزیع شد.

​​​ به گزارش روابط عمومى شرکت صبافولاد خلیج فارس، از صبح روز شنبه ۱۱ تیر ماه و پس از وقوع چندین زمین لرزه و پس لرزه با مركزيت روستای سایه خوش شهرستان بندرلنگه در غرب استان هرمزگان، ارسال و توزیع اقلام ضرورى در مناطق زلزله زده در دستورکار شرکت صبافولاد قرار گرفت.

با تلاش صورت گرفته توسط مجموعه این شرکت به خصوص در معاونت منابع انسانى و حوزه پشتیبانی، کالاهای مورد نیاز تامین و با حضور جمعی از نیروهای صبافولاد به روستاى سایه خوش به عنوان کانون اصلی زلزله، ارسال و جهت توزیع میان آسيب ديدگان از زلزله در این روستا تحویل داده شد.​ ​ ​ ​ ​