آغاز استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو در صبافولاد

آغاز استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو در صبافولاد

معاون مهندسی و توسعه شرکت صبافولاد خلیج فارس از شروع اجرای پروژه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001 - 45001 - 14001 و 10015 در شرکت صبافولاد خلیج فارس خبر داد.

​​ به گزارش روابط عمومى شرکت صبافولاد خلیج فارس، مهندس عباس تفضلی ضمن اعلام این خبر به تشریح مراحل مختلف طراحی، پیاده سازی و استقرار این سیستم ها در شرکت صبافولاد پرداخت و در معرفی قدم های اصلی جهت رسیدن به این هدف، بیان داشت: گام اول این پروژه شامل انجام فاز شناخت وضع موجود، تحلیل و مستند سازی فرآیندها، گام دوم شامل طراحی و پیاده سازی فرآیندها، دستورالعمل های کاری، روش های اجرایی بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت، گام سوم شامل انجام ممیزی داخلی، توجیه و آماده سازی کارکنان شرکت جهت اجرای ممیزی شخص ثالث برای دریافت گواهینامه ایزو و گام چهارم شامل برگزاری ممیزی شخص ثالث توسط شرکت ذیصلاح و دریافت گواهینامه ایزو می باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا، فاز شناخت وضع موجود با هدف شناخت دقیق و کامل فرآیندهای اجرایی شرکت صبا فولاد خلیج فارس به عنوان گام اول و اساسی این پروژه آغاز و اجرایی شد. معاون مهندسی و توسعه شرکت صبافولاد خلیج فارس، مطالعه اولیه فرآیندهای اجرایی شرکت صبا فولاد خلیج فارس را مهمترین اصول مقدماتی در طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت دانست و افزود: لذا در این گام به عنوان یکی از ابزارها و روش های موثر جهت انجام شناخت دقیق و همه جانبه سیستم موجود، مصاحبه ای عمیق با رؤسای بخش ها و کارشناسان ذیربط در مورد موضوعات مرتبط با حوزه ها انجام پذیرفت.

مهندس تفضلی تصریح کرد: همچنین، بازدید، مشاهده و بررسی فعالیت ها و مستندات و مدارک مرتبط موجود در شرکت  نیز به عنوان مکمل مرحله شناخت انجام شد که در این بخش اعضای کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت و کمیته توسعه مدیریت نیز تعیین و مراحل و فازهای اصلی پروژه برای اعضا تشریح شد و شرح وظایف کلی و مسئولیت های افراد نیز محول گردید.

وی گفت: مدت اجرای این پروژه 9 ماه پیش بینی شده است.​