بازدید مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس از تعمیرات اساسی این کارخانه

بازدید مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس از تعمیرات اساسی این کارخانه

دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس با همراهی مهندس عباس تفضلی قائم مقام مدیرعامل و معاون مهندسی و توسعه، مهندس احسان رسولی معاون بهره برداری، مجتبی بهرامی رئیس تعمیرات و جمعی دیگر از مدیران این شرکت، از روند تعمیرات اساسی سالیانه کارخانه صبا فولاد، بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، دکتر دشتیانه در این بازدید آخرین روند اقدامات تعمیرات اساسی در کارخانه صبا فولاد را مورد بررسی قرار داد.

مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس همچنین ضمن گفتگو با کارکنان بخش های مختلف فعال در این تعمیرات اساسی، از تلاش های آنان تشکر و قدردانی نمود.