هیئت مدیره
کمیته انتصابات

کمیته انتصابات

احسان دشتیانه

سمت

رییس کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

خیر

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1402/04/21

رشته تحصیلی

مدیریت تکنولوژی

آخرین مقطع تحصیلی

دکتری تخصصی

اهم سوابق:
 • عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان
 • معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان
 • عضو هیات مدیره انجمن تولیید کنندگان فولاد
 • مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس

کمیته انتصابات

احسان رسولی

سمت

عضو کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

خیر

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1402/04/21

رشته تحصیلی

مدیریت اجرایی DBA

آخرین مقطع تحصیلی

دانشجوی دکترا

اهم سوابق:
 • مدیر فولاد سازی و ریخته گری مداوم فولاد هرمزگان
 • مدیر عملیات و پشتیبانی تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس
 • معاونت بهره برداری صبا فولاد خلیج فارس

کمیته انتصابات

كمال عبدالحسین بیگی

سمت

عضو کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

خیر

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1401/06/03

رشته تحصیلی

مهندسی برق

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی

اهم سوابق:
 • سرپرست لجستیک بازرگانی صبا فولاد خلیج فارس
 • مدیرخدمات عمومی و پشتیبانی فولاد هرمزگان معاونت منابع انسانی صبا فولاد خلیج فارس
کمیته ریسک

کمیته ریسک

حسین اطمینان

سمت

رییس کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

بله

عضو مالی

خیر

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1402/04/21

رشته تحصیلی

مهندسی مواد

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

اهم سوابق:
 • مدیر فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 • معاونت بازرگانی شرکت چادرملو
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر عضو غیرموظف هیات مدیره صبا فولاد خلیج فارس

کمیته ریسک

عباس تفضلی

سمت

عضو کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

خیر

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1401/06/03

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

اهم سوابق:
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره فولاد پایا
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی فولاد خوزستان
 • مدیرعامل فولاد کاوه اروند
 • قائم مقام مدیرعامل و معاونت مهندسی و توسعه

کمیته ریسک

سعید امید قائمی

سمت

عضو کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

بله

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1401/06/03

رشته تحصیلی

حسابداری

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

اهم سوابق:
 • معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان
 • رئیس هیات مدیره شرکت پویش معادن ذوب آهن
 • معاونت مالی و اقتصادی شرکت صبا فولاد خلیج فارس
کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

رامین سارنگ

سمت

رییس کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

بله

عضو مالی

خیر

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1402/03/03

رشته تحصیلی

مدیریت صنعتی

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

اهم سوابق:
 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر
 • رییس هیات مدیره شرکت گهرترابر
 • رئیس هیات مدیره صبا فولاد خلیج فارس

کمیته حسابرسی

امیرعلی حقی نژاد

سمت

عضو کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

بله

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1401/06/03

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

اهم سوابق:
 • از کارشناسان معاونت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1398

کمیته حسابرسی

مرتضی عباسی شاهمرادمحله

سمت

عضو کمیته

عضو غیرموظف هیات مدیره

خیر

عضو مالی

بله

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات

1401/06/03

رشته تحصیلی

حسابرسی

آخرین مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

اهم سوابق:
 • واحد مجامع و شرکت های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری