واژه مســئولیت اجتماعی مفهومی است که در چند دهۀ اخیر، به شدت توجه همگان را جلب کرده و دگرگونیهای عمیقی را دراقتصاد جهانی به بار آورده است.

از نظر بانک جهانی، مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از: تعهد شرکت‌ها به‌منظور کمک به توسعه اقتصادی پایدار کار از طریق همکاری با کارکنان و خانواده‌های آنها، جامعه محلی و کل جامعه به‌منظور بهبود کیفیت زندگی به طریقی که هم برای کسب‌وکار مناسب باشد و هم برای توسعه بین‌المللی.

کمیسیون اروپا تعریف خود را از مسئولیت اجتماعی شرکت چنین ارائه می‌دهد: مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی است که به موجب آن شرکت‌ها، دغدغه‌های زیست محیطی و اجتماعی را در عملکردهای کسب‌وکارشان و در تعامل خود با ذی‌نفعان به‌صورت داوطلبانه ادغام می‌کنند.

از دید فرنچ و ساورد، مسئولیت اجتماعی شرکت وظیفه‌ای است برعهده شرکت‌ها، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می‌کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموما مشتمل است بر وظایفی نظیر آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه‌ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد در تعریف ایزو ۲۶۰۰۰، مسئولیت اجتماعی یک سازمان عبارت‌اند از مسئولیت در قبال تاثیرات و پیامدهای تصمیم‌ها و فعالیت‌هایش (محصولات، خدمات، فرآیندها) بر جامعه و محیط ‌زیست، به‌طور شفاف و اخلاقی که موارد زیر را در برمی‌گیرد:

- مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه جامعه.

- در نظر گرفتن انتظارات ذی‌نفعان.

- تطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای رفتاری بین‌المللی.

- یکپارچه‌سازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود.

از این رو ضروری است نهادهای یادشده، در قبال جامعه و محیط فعالیت خود متعهد و پاسخگو باشند. تبدیل این نگرش به الگوی غالب جامعه، سبب شکل گیری انتظارهایی مضاعف ازبنگاه های اقتصادی شده است، به ویژه ازآنهایی که ابعاد عملکردی گسترده تر یا مؤثرتری دارند. به جراَت می توان گفت که مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، از جملۀ اجزای ضروری تحقق "توســعۀ پایدار" به شمار می رود؛ زیرا با مســئولیت پذیرکردن بنگاهها، در مقام بازیگران اصلی اقتصاد، در برابر جامعه و محیط زیســت و پر رنگ کردن ملاحظه های اجتماعی در تصمیم گیریهای اقتصادی بنگاههــا، می توان امیدوار بود که گامی بزرگ در جهت تحقق اصول توسعۀ پایدار و نهادینه شدن ابعاد مختلف پایداری در جامعه برداشته شود.

در همین راستا با حمایت سهامداران محترم وتلاش مدیران ارشد ومدیران شرکت اقدام ها و فعالیتهای متنوع و گستردهای را برای حفاظت از منافع تمامی ذینفعان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نیز اعطای کمکهای انسان دوستانه و خیرخواهانه، با هدف مشارکت سازنده در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور به انجام می رسانند.

بخشی از این اقدامات به شرح زیر میباشد:

1- اقدامات درخصوص محیط زیست

شرکت خود را جهت حفظ موضوعات محیط زیست ملزم دانسته و کلیه الزامات را در این ارتباط رعایت می نماید، برخی اقدامات شرکت در این رابطه به شرح ذیل می باشد:

استفاده از غبارگیرهای موثر در خطوط تولید جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی

مدیریت مصرف انرژی برق و گاز

مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه و زیر ساخت خلیج فارس به منظور ایجاد و راه اندازی تصفیه خانه پسماند و فاضلاب بندرعباس

تخصیص بیش از 4 هکتار از اراضی شرکت جهت ایجاد فضای سبز از جمله توسعه بیش از 3 هزار متری فضای گلخانه شرکت،

کاشت بیش از 150 اصله نهال مقاوم در فضای شرکت

2- اقدامات در خصوص مسئولیت اجتماعی

برخی اقدامات صورت گرفته شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

 مساعدت در تامین و تجهیز مساجد

مساعدت در برپایی مراسمات فرهنگی، هنری،مذهبی و....

کمک های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش استان از جمله مساعدت در تامین تجهیزات اماکن آموزشی

مشارکت در زلزله استان هرمزگان

مشارکت در پروژه های آبرسانی روستای قلات و تازیان

انعقاد تفاهم نامه برای بورسیه دانشجویان ممتاز بومی استان هرمزگان