فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت صبا فولاد خلیج فارس، طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از: خرید انواع مواد معدنی، اجاره معادن، انجام کلیه امور مرتبط با معادن و مواد معدنی، اجرای کلیه پروژه‏ های مربوط به کالاهای فلزی و غیر فلزی، صادرات و واردات انواع مواد اولیه تولیدات نیمه کامل، کالاهای فلزی و غیرفلزی تمام شده با و بدون روکش، واردات و صادرات انواع سنگهای معدنی، گندله، بیلت و فولاد گالوانیزه و تولیدات فلزی از انواع مختلف برای بازار، فرآوری سنگ آهن، روی و غیره.

جایگاه شرکت در صنعت

پروژه صبا فولاد خلیج فارس به عنوان بخشی از طرح جامع فولاد کشور در چشم‏انداز 1404 مطرح بوده و مطالعات فوق نشان داد که در صورت تحقق اهداف کلان کشور، میزان تولید فولاد خام در ایران سالیانه به رقمی بالغ بر 55 میلیون تن خواهد رسید و براي این میزان تولید، ساز و کارهاي لازم پیش‏بینی شده است تا کشور هم بتواند نیازهاي رشد سالیانه اقتصاد ملی را پاسخ دهد و هم بتواند جایگاه لازم را در منطقه و بازار جهانی فولاد داشته باشد.

با‏توجه به تولید کم بیلت در بین تولیدکنندگان عمده و نیاز کشور به این محصول در حال حاضر بخش عمده آن از طریق واردات تامین می‏گردد، چنانچه در طرح جامع فولاد ایران و برنامه چهارم و پنجم توسعه مربوط به بخش فولاد، اغلب کارخانجات پیش‏بینی شده (که همانند این طرح از برنامه زمانبندي عقب می‏باشند) به تولید بلوم و بیلت خواهند پرداخت تا با توجه به پتانسیل‏ها و مواد اولیه موجود در کشور به نحوي سیاست جایگزینی واردات شکل گیرد.

بررسی بازار جهانی نیز نشان می‏دهد که روند تولید و تجارت جهانی به سمت توسعه صنعت فولاد در مناطق غنی از انرژي و سنگ آهن در حال حرکت می‏باشد که از آن جمله این مناطق به خاورمیانه و ایران می‏توان اشاره کرد. بنابراین مزیت نسبی کشور و نیاز توسعه اي اقتصاد ملی نیل به اهداف برنامه‏هاي ملی توسعه صنعت فولاد است. در ضمن با توجه به اینکه محصول این طرح (شمش فولاد) از قابلیت صادراتی بسیار بالایی برخوردار است لذا فرصت‏هاي اقتصادي لازم را جهت برداشت سود قابل توجه براي سهام‏داران را به دنبال خواهد داشت.

شایان توجه است با اجرا پروژه و بهره‏ برداری از مجتمع عظیم صبا فولاد خلیج فارس بعنوان یک طرح ملی امکان جذب بیش از ده هزار نفر نیروی انسانی در منطقه استان هرمزگان بصورت مستقیم از نیروهای بومی استان و استانهای هم‏جوار فراهم خواهد شد که این ایجاد اشتغال تاثیر قابل اهمیت در اقتصاد ضعیف استان و یک بخش مهم بازدارنده از بزهکاری اجتماعی در استان فراهم می‏نماید.