مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش 30,000 تا 70،000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بنا به درخواست متقاضی بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB) در بندر شهید رجایی بندرعباس

آگهی مزایده فروش 30,000 تا 70،000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بنا به درخواست متقاضی بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB) در بندر شهید رجایی بندرعباس

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد بنا به درخواست متقاضی، میزان 30 هزار تن تا 70 هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB )بندر شهید رجایی با مشخصات اعلامی به فروش رساند . لذ ا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فوالد خلیج فارس به آدرس www.sabasteel.co مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ مطابق با اسناد مزایده ارسال فرمایید.