مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه یک مرحله اي خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا صبا فولاد خلیج فارس به اسکله شهید رجایی

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد جهت " خدمات حمل کامیونی و خنکاری بریکت در کشتی از مبدا صبا فولاد خلیج فارس به اسکله شهید رجایی " از طریق برگذاري مناقصه یک مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت پاکتات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی – منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس –شرکت صبافولاد خلیج فارس –واحد حقوقی مراجعه نمایند.

جهت دانلود و دریافت متن کامل آگهی بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.