مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی - شماره 069

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد میزان 50,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجایی با مشخصات اعلامی به فروش رساند. لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس به آدرس WWW.SABASTEEL.CO مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1401/07/20 مطابق با اسناد مزایده ارسال فرمایید.