مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه خدمات عمومی ، شهری،اداری و فضای سبز

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد پروژه " خدمات عمومی ، شهری،اداری و فضای سبز" را از طریق برگزاري مناقصه یک مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.