مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی( صبا فولاد خلیج فارس ) - شماره 071

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد میزان 30 تا 50 هزار تن (بنا به درخواست خریدار) بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجایی با مشخصات اعلامی به فروش رساند. لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس به آدرس WWW.SABASTEEL.CO مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 1401/8/26 مطابق با اسناد مزایده ارسال فرمایید .