مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی( صبا فولاد خلیج فارس ) - شماره 072

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد میزان 30 تا 50 هزار تن (بنا به درخواست خریدار) بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی(FOB) بندر شهید رجایی با مشخصات اعلامی به فروش رساند. لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس به آدرس WWW.SABASTEEL.CO مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 21/09/1401 مطابق با اسناد مزایده ارسال فرمایید.