مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه خدمات تامین، طبخ و توزیع انواع غذا

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد جهت " خدمات تامین مواد/ طبخ و توزیع انواع غذا شامل صبحانه/ناهار/ شام و غذای کمکی مورد نیاز کارکنان/ مهمانان و پیمانکاران " خود را از طریق برگزاري مناقصه یک مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل یا به آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت صبافولاد خلیج فارس، واحد حقوقی مراجعه نمایند.

فایل اسناد مناقصه از قسمت ضمیمه ها قابل دریافت می باشد.