مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (صبا فولاد خلیج فارس) شماره 074

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد میزان 50 هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB) در بندر شهید رجایی بندرعباس با مشخصات اعلامی به فروش رساند. لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت صبا فولاد خلیج فارس به آدرس www.sabasteel.co مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1401/11/12 مطابق با اسناد مزایده ارسال نمایید.