مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌اي خدمات تأمین و راهبری مکانیزم و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در کارخانه احیا مستقیم مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " خدمات تأمین و راهبری مکانیزم و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در کارخانه احیا مستقیم مجتمع صبا فولاد خلیج فارس " خود را از طریق برگزاري مناقصه یک مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل پاکت اختصاصی مناقصه به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس –شرکت صبافولاد خلیج فارس –واحد حراست مراجعه نمایید.