مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌اي خدمات عملیات مربوط به انباشت و برداشت و جابجایی بریکت و گندله مگامدول احیا مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد جهت " خدمات عملیات مربوط به انباشت و برداشت و جابجایی بریکت و گندله مگامدول احیا مستقیم شرکت صبا فولاد خلیج فارس " از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله‌اي با ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت پاکات اختصاصی مناقصه به آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت صبافولاد خلیج فارس، واحد حقوقی مراجعه نمایند.