مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه یک مرحله‌اي انجام کلیه خدمات تکمیلی منهول و کاندوئیت فیبر نوری ساختمان اداری به صورت pc

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " انجام کلیه خدمات تکمیلی منهول و کاندوئیت فیبر نوری ساختمان اداری به صورت pc" را از طریق برگزاري مناقصه یک مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط (رتبه5 رشته ابنیه) محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش ذیل عمل نمایید.