مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌اي خدمات طراحی، ساخت، بازسازی و تعمیرات، ساختمان های اداری و صنعتی و محوطه سازی شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " خدمات طراحی، ساخت، بازسازی و تعمیرات، ساختمان های اداری و صنعتی و محوطه سازی شرکت صبا فولاد خلیج فارس " را از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط ( دارای رتبه 4 ابنیه و دارای سابقه انجام خدمات مشابه در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس) محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش زیر اقدام نمایند.