مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌اي خدمات تأمین و راهبری مکانیزم و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در کارخانه احیا مستقیم مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد " خدمات تأمین و راهبری مکانیزم و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در کارخانه احیا مستقیم مجتمع صبا فولاد خلیج فارس " را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به روش زیر اقدام نمایند.