مناقصه منقضی شد

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله اي تامین ولوهای کنترلی مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد پروژه " تامین ولوهای کنترلی مجتمع صبا فولاد خلیج فارس " را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.