مناقصه منقضی شد

آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله اي خدمات مکانیزه پاكسازی و نظافت صنعتي كارخانه (HBI) صبا فولاد خلیج فارس

شركت صبا فولاد خليج فارس در نظر دارد پروژه " خدمات مکانیزه پاكسازی و نظافت صنعتي كارخانه (HBI) صبا فولاد خلیج فارس " را از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اي با انجام ارزیابی کیفی به پيمانكاران واجد شرايط محول نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.