مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش 30,000 تا 70،000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بنا به درخواست متقاضی بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB) در بندر شهید رجایی بندرعباس

آگهی مزایده فروش 30,000 تا 70،000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بنا به درخواست متقاضی بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB) در بندر شهید رجایی بندرعباس

آگهی مزایده فروش 30,000 تا 70،000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بنا به درخواست متقاضی بصورت فله و تحویل روی کشتی (FOB) در بندر شهید رجایی بندرعباس