مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش 10,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و آماده تحویل درب کارخانه (Ex-Work)

آگهی مزایده فروش 10,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و آماده تحویل درب کارخانه (Ex-Work)