مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجایی

آگهی مزایده فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجایی