مزایده منقضی شد

آگهی مزایده فروش 20,000 تن مخلوط بریکت و آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجایی

آگهی مزایده فروش 20,000 تن مخلوط بریکت و آهن اسفنجی بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندر شهیدرجایی