نحوه دریافت و ارائه پروپوزال

 به‌منظور ارائه هرگونه پیشنهاد، طرح‌واره و یا راهکار پژوهشی - تحقیقاتی در خصوص نیازهای پژوهشی شرکت صبا فولاد، پس از دریافت و مطالعه کامل فایل نیازسنجی مربوطه، عنوان پروژه موردنظر (متناسب با تخصص و تجربه) را انتخاب نموده و سپس مطابق با فرم‌های زیر، اقدام به تکمیل و ارسال طرح‌واره پیشنهادی فرمایید.

ردیف

نام فرم

فایل

1

شناسنامه پروژه پژوهشی (نسخه PDF)

-

2

شناسنامه پروژه پژوهشی (نسخه Word)

-

3

فرمت پروپوزال پیشنهاد شده برای صبا فولاد (نسخه Word)

دریافت

4

فرمت پروپوزال پیشنهاد شده برای صبا فولاد (نسخه PDF)

دریافت

همچنین پژوهشگران می‌توانند، طرح‌واره‌های پیشنهادی خود (که موضوع آن در لیست نیازهای پژوهشی شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس وجود ندارد) با اهداف نوآوري، بومي‌سازی، ایمنی و بهداشت، بهره‌وری منابع و انرژی، رفع گلوگاه‌های عملياتي و توسعه تکنولوژی و غیره (مرتبط با حوزه فعالیت‌ها و برنامه توسعه شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس) را با تکمیل فرم زیر و ارائه پیشنهاد اقدام نماید.

 

ردیف

نام فرم

فایل

1

فرم تعریف موضوع پژوهشی (نسخه PDF)

دریافت

2

فرم تعریف موضوع پژوهشی (نسخه Word)

دریافت